Om

Hemmet är den farligaste platsen för en kvinna att vistas på och vid allvarligare sexuellt våld är förövaren oftast offrets partner.

#bortabrahemmavärst är ett partipolitiskt obundet Metoo-upprop som syftar till att belysa mäns sexuella våld mot kvinnor i hemmet.

Det här är en hemsida där du hittar uppropet, underskrifter och några av de berättelser som kvinnor delat med oss. Vi har också ett forum där kvinnor och icke-binära som vill dela med sig av sin historia eller stötta andra. Skicka ett mejl om du vill veta mer.

Vi som är initiativtagare är två privatpersoner med bakgrund i tjejjoursverksamheten. Vi gör detta för att uppmärksamma vidden av mäns sexuella våld i hemmet. Vi gör det för att de på maktens positioner ska ta sitt ansvar. Vi gör det för att kvinnor ska våga berätta, våga lämna, våga anmäla. Vi gör det för oss själva och vi gör det för framtidens kvinnor och icke-binära. Tillsammans skriver vi historia och förändrar framtiden.

Karin Tennemar och Hanna Kaiser Barnes