Uppropet

Det är inte bra på jobbet, men det är ännu värre hemma.

I de branschspecifika #metoo-upproren vittnar tusentals och åter tusentals kvinnor om otrygga arbetsplatser. Men vad händer efter jobbet? Kan en kvinna då gå hem till hemmets lugna vrå, till en trygg plats där hon är skonad från mäns sexuella våld?

Svaret är nej.

Hemmet är den farligaste platsen för en kvinna att vistas på och vid allvarligare sexuellt våld är förövaren oftast offrets partner.

Vi lever i en värld där frihet från sexuellt våld ska vara en mänsklig rättighet. Verkligheten är dock en helt annan för alldeles för många människor. Verkligheten är att mäns sexuella våld mot kvinnor finns i samhällets alla rum och drabbar kvinnor från samhällets alla grupper. Verkligheten är att kvinnor inte ens är fredade från våld i sina egna hem – istället är det här de värsta övergreppen sker.

Han tjatar till sig sex. Han kallar dig hora och har åsikter om vad du har på dig. Han penetrerar dig medan du sover. Han tvingar dig till saker du inte vill göra. Det finns inga vittnen. Det är ditt ord mot hans. Kanske älskar du honom. Kanske är du i beroendeställning till honom. Kanske är du rädd för vad som ska hända om du säger ifrån.

Att våga berätta, att våga lämna, att våga anmäla är mycket att begära av alla kvinnor som blivit och just nu blir utsatta för sexuellt våld mellan hemmets fyra väggar. Av den anledningen vet vi också att mörkertalet i den redan skrämmande statistiken är brännande stort.

Därför gör vi detta. Vi gör det för att uppmärksamma vidden av mäns sexuella våld i hemmet. Vi gör det för att ni på maktens positioner ska ta ert ansvar. Vi gör det för att kvinnor ska våga berätta, våga lämna, våga anmäla. Vi gör det för oss själva och vi gör det för framtidens kvinnor och icke-binära. Tillsammans skriver vi historia och förändrar framtiden.

#bortabrahemmavärst